ต่ำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานขับรถ 1    อัตรา
7 Messenger 1    อัตรา
9 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(Local) 1    อัตรา
10 Production Supervisor 1    อัตรา
11 Customer service 1    อัตรา
ร่วมงาน กรอกรหัสบัตรประชาชน :