ต่ำแหน่งงาน จำนวน
1 พนักงานบัญชีต้นทุน 1    อัตรา
2 Production Supervisor 1    อัตรา
3 Customer service 1    อัตรา
ร่วมงาน กรอกรหัสบัตรประชาชน :