ต่ำแหน่งงาน จำนวน
1 ช่างไฟฟ้าโรงาน 1    อัตรา
2 Customer service 2    อัตรา
3 Technical Packaging 1    อัตรา
4 เจ้าหน้าที่ Export 1    อัตรา
5 นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D) 1    อัตรา
ร่วมงาน กรอกรหัสบัตรประชาชน :